Ontslag Holthone

Uw werkgever in Holthone mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Holthone zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Holthone

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Holthone. Uw werkgever in Holthone mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Holthone arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Holthone niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Holthone te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Holthone u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Holthone of met bevallingsverlof bent in Holthone.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Holthone kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Holthone die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Holthone
 • Als u in Holthone lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Holthone wilt opnemen;
 • Omdat u in Holthone lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Holthone lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Holthone wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Holthone op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Holthone

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Holthone. Uitzonderingen in Holthone;
 • Als uw werkgever in Holthone bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Holthone aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Holthone gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Holthone niet geschikt voor uw werk in Holthone of
 • u functioneert niet voldoende in Holthone.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Holthone

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Holthone niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Holthone of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Holthone verblijft, dan mag uw werkgever in Holthone u eveneens wel ontslaan.