Ontslag Holtheme

Uw werkgever in Holtheme mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Holtheme zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Holtheme

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Holtheme. Uw werkgever in Holtheme mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Holtheme arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Holtheme niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Holtheme te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Holtheme u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Holtheme of met bevallingsverlof bent in Holtheme.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Holtheme kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Holtheme die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Holtheme
 • Als u in Holtheme lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Holtheme wilt opnemen;
 • Omdat u in Holtheme lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Holtheme lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Holtheme wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Holtheme op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Holtheme

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Holtheme. Uitzonderingen in Holtheme;
 • Als uw werkgever in Holtheme bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Holtheme aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Holtheme gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Holtheme niet geschikt voor uw werk in Holtheme of
 • u functioneert niet voldoende in Holtheme.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Holtheme

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Holtheme niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Holtheme of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Holtheme verblijft, dan mag uw werkgever in Holtheme u eveneens wel ontslaan.