Ontslag Holthees

Uw werkgever in Holthees mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Holthees zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Holthees

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Holthees. Uw werkgever in Holthees mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Holthees arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Holthees niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Holthees te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Holthees u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Holthees of met bevallingsverlof bent in Holthees.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Holthees kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Holthees die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Holthees
 • Als u in Holthees lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Holthees wilt opnemen;
 • Omdat u in Holthees lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Holthees lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Holthees wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Holthees op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Holthees

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Holthees. Uitzonderingen in Holthees;
 • Als uw werkgever in Holthees bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Holthees aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Holthees gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Holthees niet geschikt voor uw werk in Holthees of
 • u functioneert niet voldoende in Holthees.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Holthees

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Holthees niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Holthees of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Holthees verblijft, dan mag uw werkgever in Holthees u eveneens wel ontslaan.