Ontslag Holthe

Uw werkgever in Holthe mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Holthe zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Holthe

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Holthe. Uw werkgever in Holthe mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Holthe arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Holthe niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Holthe te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Holthe u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Holthe of met bevallingsverlof bent in Holthe.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Holthe kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Holthe die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Holthe
 • Als u in Holthe lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Holthe wilt opnemen;
 • Omdat u in Holthe lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Holthe lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Holthe wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Holthe op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Holthe

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Holthe. Uitzonderingen in Holthe;
 • Als uw werkgever in Holthe bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Holthe aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Holthe gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Holthe niet geschikt voor uw werk in Holthe of
 • u functioneert niet voldoende in Holthe.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Holthe

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Holthe niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Holthe of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Holthe verblijft, dan mag uw werkgever in Holthe u eveneens wel ontslaan.