Ontslag Holterhoek

Uw werkgever in Holterhoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Holterhoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Holterhoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Holterhoek. Uw werkgever in Holterhoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Holterhoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Holterhoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Holterhoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Holterhoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Holterhoek of met bevallingsverlof bent in Holterhoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Holterhoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Holterhoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Holterhoek
 • Als u in Holterhoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Holterhoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Holterhoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Holterhoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Holterhoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Holterhoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Holterhoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Holterhoek. Uitzonderingen in Holterhoek;
 • Als uw werkgever in Holterhoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Holterhoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Holterhoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Holterhoek niet geschikt voor uw werk in Holterhoek of
 • u functioneert niet voldoende in Holterhoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Holterhoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Holterhoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Holterhoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Holterhoek verblijft, dan mag uw werkgever in Holterhoek u eveneens wel ontslaan.