Ontslag Holten

Uw werkgever in Holten mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Holten zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Holten

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Holten. Uw werkgever in Holten mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Holten arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Holten niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Holten te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Holten u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Holten of met bevallingsverlof bent in Holten.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Holten kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Holten die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Holten
 • Als u in Holten lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Holten wilt opnemen;
 • Omdat u in Holten lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Holten lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Holten wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Holten op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Holten

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Holten. Uitzonderingen in Holten;
 • Als uw werkgever in Holten bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Holten aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Holten gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Holten niet geschikt voor uw werk in Holten of
 • u functioneert niet voldoende in Holten.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Holten

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Holten niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Holten of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Holten verblijft, dan mag uw werkgever in Holten u eveneens wel ontslaan.