Ontslag Anholt

Uw werkgever in Anholt mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Anholt zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Anholt

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Anholt. Uw werkgever in Anholt mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Anholt arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Anholt niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Anholt te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Anholt u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Anholt of met bevallingsverlof bent in Anholt.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Anholt kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Anholt die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Anholt
 • Als u in Anholt lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Anholt wilt opnemen;
 • Omdat u in Anholt lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Anholt lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Anholt wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Anholt op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Anholt

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Anholt. Uitzonderingen in Anholt;
 • Als uw werkgever in Anholt bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Anholt aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Anholt gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Anholt niet geschikt voor uw werk in Anholt of
 • u functioneert niet voldoende in Anholt.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Anholt

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Anholt niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Anholt of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Anholt verblijft, dan mag uw werkgever in Anholt u eveneens wel ontslaan.