Ontslag Holsloot

Uw werkgever in Holsloot mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Holsloot zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Holsloot

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Holsloot. Uw werkgever in Holsloot mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Holsloot arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Holsloot niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Holsloot te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Holsloot u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Holsloot of met bevallingsverlof bent in Holsloot.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Holsloot kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Holsloot die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Holsloot
 • Als u in Holsloot lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Holsloot wilt opnemen;
 • Omdat u in Holsloot lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Holsloot lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Holsloot wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Holsloot op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Holsloot

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Holsloot. Uitzonderingen in Holsloot;
 • Als uw werkgever in Holsloot bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Holsloot aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Holsloot gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Holsloot niet geschikt voor uw werk in Holsloot of
 • u functioneert niet voldoende in Holsloot.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Holsloot

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Holsloot niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Holsloot of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Holsloot verblijft, dan mag uw werkgever in Holsloot u eveneens wel ontslaan.