Ontslag Holset

Uw werkgever in Holset mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Holset zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Holset

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Holset. Uw werkgever in Holset mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Holset arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Holset niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Holset te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Holset u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Holset of met bevallingsverlof bent in Holset.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Holset kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Holset die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Holset
 • Als u in Holset lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Holset wilt opnemen;
 • Omdat u in Holset lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Holset lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Holset wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Holset op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Holset

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Holset. Uitzonderingen in Holset;
 • Als uw werkgever in Holset bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Holset aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Holset gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Holset niet geschikt voor uw werk in Holset of
 • u functioneert niet voldoende in Holset.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Holset

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Holset niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Holset of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Holset verblijft, dan mag uw werkgever in Holset u eveneens wel ontslaan.