Ontslag Hollum

Uw werkgever in Hollum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hollum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hollum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hollum. Uw werkgever in Hollum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hollum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hollum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hollum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hollum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hollum of met bevallingsverlof bent in Hollum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hollum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hollum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hollum
 • Als u in Hollum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hollum wilt opnemen;
 • Omdat u in Hollum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hollum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hollum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hollum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hollum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hollum. Uitzonderingen in Hollum;
 • Als uw werkgever in Hollum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hollum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hollum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hollum niet geschikt voor uw werk in Hollum of
 • u functioneert niet voldoende in Hollum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hollum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hollum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hollum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hollum verblijft, dan mag uw werkgever in Hollum u eveneens wel ontslaan.