Ontslag Hollevoeterbrug

Uw werkgever in Hollevoeterbrug mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hollevoeterbrug zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hollevoeterbrug

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hollevoeterbrug. Uw werkgever in Hollevoeterbrug mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hollevoeterbrug arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hollevoeterbrug niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hollevoeterbrug te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hollevoeterbrug u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hollevoeterbrug of met bevallingsverlof bent in Hollevoeterbrug.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hollevoeterbrug kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hollevoeterbrug die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hollevoeterbrug
 • Als u in Hollevoeterbrug lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hollevoeterbrug wilt opnemen;
 • Omdat u in Hollevoeterbrug lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hollevoeterbrug lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hollevoeterbrug wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hollevoeterbrug op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hollevoeterbrug

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hollevoeterbrug. Uitzonderingen in Hollevoeterbrug;
 • Als uw werkgever in Hollevoeterbrug bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hollevoeterbrug aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hollevoeterbrug gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hollevoeterbrug niet geschikt voor uw werk in Hollevoeterbrug of
 • u functioneert niet voldoende in Hollevoeterbrug.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hollevoeterbrug

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hollevoeterbrug niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hollevoeterbrug of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hollevoeterbrug verblijft, dan mag uw werkgever in Hollevoeterbrug u eveneens wel ontslaan.