Ontslag Hollenberg

Uw werkgever in Hollenberg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hollenberg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hollenberg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hollenberg. Uw werkgever in Hollenberg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hollenberg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hollenberg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hollenberg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hollenberg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hollenberg of met bevallingsverlof bent in Hollenberg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hollenberg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hollenberg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hollenberg
 • Als u in Hollenberg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hollenberg wilt opnemen;
 • Omdat u in Hollenberg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hollenberg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hollenberg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hollenberg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hollenberg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hollenberg. Uitzonderingen in Hollenberg;
 • Als uw werkgever in Hollenberg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hollenberg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hollenberg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hollenberg niet geschikt voor uw werk in Hollenberg of
 • u functioneert niet voldoende in Hollenberg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hollenberg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hollenberg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hollenberg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hollenberg verblijft, dan mag uw werkgever in Hollenberg u eveneens wel ontslaan.