Ontslag Hollandsdiep

Uw werkgever in Hollandsdiep mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hollandsdiep zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hollandsdiep

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hollandsdiep. Uw werkgever in Hollandsdiep mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hollandsdiep arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hollandsdiep niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hollandsdiep te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hollandsdiep u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hollandsdiep of met bevallingsverlof bent in Hollandsdiep.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hollandsdiep kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hollandsdiep die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hollandsdiep
 • Als u in Hollandsdiep lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hollandsdiep wilt opnemen;
 • Omdat u in Hollandsdiep lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hollandsdiep lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hollandsdiep wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hollandsdiep op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hollandsdiep

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hollandsdiep. Uitzonderingen in Hollandsdiep;
 • Als uw werkgever in Hollandsdiep bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hollandsdiep aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hollandsdiep gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hollandsdiep niet geschikt voor uw werk in Hollandsdiep of
 • u functioneert niet voldoende in Hollandsdiep.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hollandsdiep

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hollandsdiep niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hollandsdiep of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hollandsdiep verblijft, dan mag uw werkgever in Hollandsdiep u eveneens wel ontslaan.