Ontslag Hollandscheveld

Uw werkgever in Hollandscheveld mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hollandscheveld zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hollandscheveld

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hollandscheveld. Uw werkgever in Hollandscheveld mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hollandscheveld arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hollandscheveld niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hollandscheveld te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hollandscheveld u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hollandscheveld of met bevallingsverlof bent in Hollandscheveld.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hollandscheveld kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hollandscheveld die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hollandscheveld
 • Als u in Hollandscheveld lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hollandscheveld wilt opnemen;
 • Omdat u in Hollandscheveld lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hollandscheveld lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hollandscheveld wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hollandscheveld op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hollandscheveld

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hollandscheveld. Uitzonderingen in Hollandscheveld;
 • Als uw werkgever in Hollandscheveld bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hollandscheveld aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hollandscheveld gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hollandscheveld niet geschikt voor uw werk in Hollandscheveld of
 • u functioneert niet voldoende in Hollandscheveld.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hollandscheveld

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hollandscheveld niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hollandscheveld of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hollandscheveld verblijft, dan mag uw werkgever in Hollandscheveld u eveneens wel ontslaan.