Ontslag Hollandsche rading

Uw werkgever in Hollandsche rading mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hollandsche rading zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hollandsche rading

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hollandsche rading. Uw werkgever in Hollandsche rading mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hollandsche rading arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hollandsche rading niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hollandsche rading te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hollandsche rading u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hollandsche rading of met bevallingsverlof bent in Hollandsche rading.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hollandsche rading kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hollandsche rading die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hollandsche rading
 • Als u in Hollandsche rading lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hollandsche rading wilt opnemen;
 • Omdat u in Hollandsche rading lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hollandsche rading lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hollandsche rading wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hollandsche rading op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hollandsche rading

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hollandsche rading. Uitzonderingen in Hollandsche rading;
 • Als uw werkgever in Hollandsche rading bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hollandsche rading aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hollandsche rading gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hollandsche rading niet geschikt voor uw werk in Hollandsche rading of
 • u functioneert niet voldoende in Hollandsche rading.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hollandsche rading

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hollandsche rading niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hollandsche rading of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hollandsche rading verblijft, dan mag uw werkgever in Hollandsche rading u eveneens wel ontslaan.