Ontslag Hollander

Uw werkgever in Hollander mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hollander zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hollander

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hollander. Uw werkgever in Hollander mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hollander arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hollander niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hollander te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hollander u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hollander of met bevallingsverlof bent in Hollander.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hollander kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hollander die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hollander
 • Als u in Hollander lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hollander wilt opnemen;
 • Omdat u in Hollander lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hollander lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hollander wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hollander op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hollander

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hollander. Uitzonderingen in Hollander;
 • Als uw werkgever in Hollander bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hollander aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hollander gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hollander niet geschikt voor uw werk in Hollander of
 • u functioneert niet voldoende in Hollander.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hollander

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hollander niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hollander of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hollander verblijft, dan mag uw werkgever in Hollander u eveneens wel ontslaan.