Ontslag Holkerveen

Uw werkgever in Holkerveen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Holkerveen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Holkerveen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Holkerveen. Uw werkgever in Holkerveen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Holkerveen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Holkerveen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Holkerveen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Holkerveen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Holkerveen of met bevallingsverlof bent in Holkerveen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Holkerveen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Holkerveen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Holkerveen
 • Als u in Holkerveen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Holkerveen wilt opnemen;
 • Omdat u in Holkerveen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Holkerveen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Holkerveen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Holkerveen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Holkerveen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Holkerveen. Uitzonderingen in Holkerveen;
 • Als uw werkgever in Holkerveen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Holkerveen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Holkerveen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Holkerveen niet geschikt voor uw werk in Holkerveen of
 • u functioneert niet voldoende in Holkerveen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Holkerveen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Holkerveen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Holkerveen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Holkerveen verblijft, dan mag uw werkgever in Holkerveen u eveneens wel ontslaan.