Ontslag Holk

Uw werkgever in Holk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Holk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Holk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Holk. Uw werkgever in Holk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Holk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Holk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Holk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Holk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Holk of met bevallingsverlof bent in Holk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Holk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Holk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Holk
 • Als u in Holk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Holk wilt opnemen;
 • Omdat u in Holk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Holk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Holk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Holk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Holk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Holk. Uitzonderingen in Holk;
 • Als uw werkgever in Holk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Holk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Holk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Holk niet geschikt voor uw werk in Holk of
 • u functioneert niet voldoende in Holk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Holk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Holk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Holk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Holk verblijft, dan mag uw werkgever in Holk u eveneens wel ontslaan.