Ontslag Hogeweg

Uw werkgever in Hogeweg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hogeweg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hogeweg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hogeweg. Uw werkgever in Hogeweg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hogeweg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hogeweg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hogeweg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hogeweg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hogeweg of met bevallingsverlof bent in Hogeweg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hogeweg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hogeweg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hogeweg
 • Als u in Hogeweg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hogeweg wilt opnemen;
 • Omdat u in Hogeweg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hogeweg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hogeweg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hogeweg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hogeweg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hogeweg. Uitzonderingen in Hogeweg;
 • Als uw werkgever in Hogeweg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hogeweg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hogeweg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hogeweg niet geschikt voor uw werk in Hogeweg of
 • u functioneert niet voldoende in Hogeweg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hogeweg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hogeweg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hogeweg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hogeweg verblijft, dan mag uw werkgever in Hogeweg u eveneens wel ontslaan.