Ontslag Hogeveen

Uw werkgever in Hogeveen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hogeveen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hogeveen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hogeveen. Uw werkgever in Hogeveen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hogeveen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hogeveen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hogeveen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hogeveen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hogeveen of met bevallingsverlof bent in Hogeveen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hogeveen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hogeveen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hogeveen
 • Als u in Hogeveen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hogeveen wilt opnemen;
 • Omdat u in Hogeveen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hogeveen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hogeveen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hogeveen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hogeveen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hogeveen. Uitzonderingen in Hogeveen;
 • Als uw werkgever in Hogeveen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hogeveen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hogeveen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hogeveen niet geschikt voor uw werk in Hogeveen of
 • u functioneert niet voldoende in Hogeveen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hogeveen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hogeveen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hogeveen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hogeveen verblijft, dan mag uw werkgever in Hogeveen u eveneens wel ontslaan.