Ontslag Hogebrug

Uw werkgever in Hogebrug mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hogebrug zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hogebrug

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hogebrug. Uw werkgever in Hogebrug mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hogebrug arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hogebrug niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hogebrug te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hogebrug u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hogebrug of met bevallingsverlof bent in Hogebrug.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hogebrug kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hogebrug die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hogebrug
 • Als u in Hogebrug lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hogebrug wilt opnemen;
 • Omdat u in Hogebrug lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hogebrug lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hogebrug wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hogebrug op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hogebrug

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hogebrug. Uitzonderingen in Hogebrug;
 • Als uw werkgever in Hogebrug bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hogebrug aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hogebrug gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hogebrug niet geschikt voor uw werk in Hogebrug of
 • u functioneert niet voldoende in Hogebrug.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hogebrug

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hogebrug niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hogebrug of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hogebrug verblijft, dan mag uw werkgever in Hogebrug u eveneens wel ontslaan.