Ontslag Hoge linthorst

Uw werkgever in Hoge linthorst mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hoge linthorst zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hoge linthorst

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hoge linthorst. Uw werkgever in Hoge linthorst mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hoge linthorst arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hoge linthorst niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hoge linthorst te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hoge linthorst u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hoge linthorst of met bevallingsverlof bent in Hoge linthorst.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hoge linthorst kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hoge linthorst die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hoge linthorst
 • Als u in Hoge linthorst lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hoge linthorst wilt opnemen;
 • Omdat u in Hoge linthorst lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hoge linthorst lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hoge linthorst wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hoge linthorst op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hoge linthorst

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hoge linthorst. Uitzonderingen in Hoge linthorst;
 • Als uw werkgever in Hoge linthorst bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hoge linthorst aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hoge linthorst gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hoge linthorst niet geschikt voor uw werk in Hoge linthorst of
 • u functioneert niet voldoende in Hoge linthorst.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hoge linthorst

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hoge linthorst niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hoge linthorst of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hoge linthorst verblijft, dan mag uw werkgever in Hoge linthorst u eveneens wel ontslaan.