Ontslag Hoge hexel

Uw werkgever in Hoge hexel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hoge hexel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hoge hexel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hoge hexel. Uw werkgever in Hoge hexel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hoge hexel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hoge hexel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hoge hexel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hoge hexel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hoge hexel of met bevallingsverlof bent in Hoge hexel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hoge hexel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hoge hexel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hoge hexel
 • Als u in Hoge hexel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hoge hexel wilt opnemen;
 • Omdat u in Hoge hexel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hoge hexel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hoge hexel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hoge hexel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hoge hexel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hoge hexel. Uitzonderingen in Hoge hexel;
 • Als uw werkgever in Hoge hexel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hoge hexel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hoge hexel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hoge hexel niet geschikt voor uw werk in Hoge hexel of
 • u functioneert niet voldoende in Hoge hexel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hoge hexel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hoge hexel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hoge hexel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hoge hexel verblijft, dan mag uw werkgever in Hoge hexel u eveneens wel ontslaan.