Ontslag Hoge enk

Uw werkgever in Hoge enk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hoge enk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hoge enk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hoge enk. Uw werkgever in Hoge enk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hoge enk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hoge enk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hoge enk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hoge enk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hoge enk of met bevallingsverlof bent in Hoge enk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hoge enk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hoge enk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hoge enk
 • Als u in Hoge enk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hoge enk wilt opnemen;
 • Omdat u in Hoge enk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hoge enk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hoge enk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hoge enk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hoge enk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hoge enk. Uitzonderingen in Hoge enk;
 • Als uw werkgever in Hoge enk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hoge enk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hoge enk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hoge enk niet geschikt voor uw werk in Hoge enk of
 • u functioneert niet voldoende in Hoge enk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hoge enk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hoge enk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hoge enk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hoge enk verblijft, dan mag uw werkgever in Hoge enk u eveneens wel ontslaan.