Ontslag Höfke

Uw werkgever in Höfke mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Höfke zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Höfke

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Höfke. Uw werkgever in Höfke mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Höfke arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Höfke niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Höfke te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Höfke u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Höfke of met bevallingsverlof bent in Höfke.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Höfke kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Höfke die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Höfke
 • Als u in Höfke lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Höfke wilt opnemen;
 • Omdat u in Höfke lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Höfke lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Höfke wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Höfke op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Höfke

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Höfke. Uitzonderingen in Höfke;
 • Als uw werkgever in Höfke bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Höfke aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Höfke gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Höfke niet geschikt voor uw werk in Höfke of
 • u functioneert niet voldoende in Höfke.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Höfke

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Höfke niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Höfke of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Höfke verblijft, dan mag uw werkgever in Höfke u eveneens wel ontslaan.