Ontslag Hoevestein

Uw werkgever in Hoevestein mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hoevestein zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hoevestein

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hoevestein. Uw werkgever in Hoevestein mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hoevestein arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hoevestein niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hoevestein te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hoevestein u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hoevestein of met bevallingsverlof bent in Hoevestein.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hoevestein kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hoevestein die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hoevestein
 • Als u in Hoevestein lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hoevestein wilt opnemen;
 • Omdat u in Hoevestein lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hoevestein lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hoevestein wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hoevestein op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hoevestein

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hoevestein. Uitzonderingen in Hoevestein;
 • Als uw werkgever in Hoevestein bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hoevestein aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hoevestein gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hoevestein niet geschikt voor uw werk in Hoevestein of
 • u functioneert niet voldoende in Hoevestein.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hoevestein

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hoevestein niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hoevestein of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hoevestein verblijft, dan mag uw werkgever in Hoevestein u eveneens wel ontslaan.