Ontslag Hoeves

Uw werkgever in Hoeves mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hoeves zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hoeves

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hoeves. Uw werkgever in Hoeves mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hoeves arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hoeves niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hoeves te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hoeves u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hoeves of met bevallingsverlof bent in Hoeves.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hoeves kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hoeves die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hoeves
 • Als u in Hoeves lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hoeves wilt opnemen;
 • Omdat u in Hoeves lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hoeves lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hoeves wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hoeves op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hoeves

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hoeves. Uitzonderingen in Hoeves;
 • Als uw werkgever in Hoeves bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hoeves aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hoeves gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hoeves niet geschikt voor uw werk in Hoeves of
 • u functioneert niet voldoende in Hoeves.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hoeves

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hoeves niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hoeves of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hoeves verblijft, dan mag uw werkgever in Hoeves u eveneens wel ontslaan.