Ontslag De hoeven

Uw werkgever in De hoeven mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De hoeven zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De hoeven

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De hoeven. Uw werkgever in De hoeven mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De hoeven arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De hoeven niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De hoeven te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De hoeven u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De hoeven of met bevallingsverlof bent in De hoeven.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De hoeven kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De hoeven die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De hoeven
 • Als u in De hoeven lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De hoeven wilt opnemen;
 • Omdat u in De hoeven lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De hoeven lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De hoeven wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De hoeven op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De hoeven

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De hoeven. Uitzonderingen in De hoeven;
 • Als uw werkgever in De hoeven bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De hoeven aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De hoeven gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De hoeven niet geschikt voor uw werk in De hoeven of
 • u functioneert niet voldoende in De hoeven.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De hoeven

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De hoeven niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De hoeven of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De hoeven verblijft, dan mag uw werkgever in De hoeven u eveneens wel ontslaan.