Ontslag Hoevelaken

Uw werkgever in Hoevelaken mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hoevelaken zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hoevelaken

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hoevelaken. Uw werkgever in Hoevelaken mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hoevelaken arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hoevelaken niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hoevelaken te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hoevelaken u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hoevelaken of met bevallingsverlof bent in Hoevelaken.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hoevelaken kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hoevelaken die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hoevelaken
 • Als u in Hoevelaken lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hoevelaken wilt opnemen;
 • Omdat u in Hoevelaken lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hoevelaken lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hoevelaken wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hoevelaken op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hoevelaken

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hoevelaken. Uitzonderingen in Hoevelaken;
 • Als uw werkgever in Hoevelaken bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hoevelaken aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hoevelaken gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hoevelaken niet geschikt voor uw werk in Hoevelaken of
 • u functioneert niet voldoende in Hoevelaken.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hoevelaken

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hoevelaken niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hoevelaken of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hoevelaken verblijft, dan mag uw werkgever in Hoevelaken u eveneens wel ontslaan.