Ontslag Badhoevedorp

Uw werkgever in Badhoevedorp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Badhoevedorp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Badhoevedorp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Badhoevedorp. Uw werkgever in Badhoevedorp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Badhoevedorp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Badhoevedorp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Badhoevedorp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Badhoevedorp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Badhoevedorp of met bevallingsverlof bent in Badhoevedorp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Badhoevedorp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Badhoevedorp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Badhoevedorp
 • Als u in Badhoevedorp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Badhoevedorp wilt opnemen;
 • Omdat u in Badhoevedorp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Badhoevedorp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Badhoevedorp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Badhoevedorp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Badhoevedorp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Badhoevedorp. Uitzonderingen in Badhoevedorp;
 • Als uw werkgever in Badhoevedorp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Badhoevedorp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Badhoevedorp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Badhoevedorp niet geschikt voor uw werk in Badhoevedorp of
 • u functioneert niet voldoende in Badhoevedorp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Badhoevedorp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Badhoevedorp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Badhoevedorp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Badhoevedorp verblijft, dan mag uw werkgever in Badhoevedorp u eveneens wel ontslaan.