Ontslag Hoetmansmeer

Uw werkgever in Hoetmansmeer mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hoetmansmeer zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hoetmansmeer

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hoetmansmeer. Uw werkgever in Hoetmansmeer mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hoetmansmeer arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hoetmansmeer niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hoetmansmeer te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hoetmansmeer u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hoetmansmeer of met bevallingsverlof bent in Hoetmansmeer.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hoetmansmeer kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hoetmansmeer die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hoetmansmeer
 • Als u in Hoetmansmeer lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hoetmansmeer wilt opnemen;
 • Omdat u in Hoetmansmeer lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hoetmansmeer lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hoetmansmeer wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hoetmansmeer op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hoetmansmeer

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hoetmansmeer. Uitzonderingen in Hoetmansmeer;
 • Als uw werkgever in Hoetmansmeer bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hoetmansmeer aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hoetmansmeer gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hoetmansmeer niet geschikt voor uw werk in Hoetmansmeer of
 • u functioneert niet voldoende in Hoetmansmeer.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hoetmansmeer

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hoetmansmeer niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hoetmansmeer of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hoetmansmeer verblijft, dan mag uw werkgever in Hoetmansmeer u eveneens wel ontslaan.