Ontslag Hoenzadriel

Uw werkgever in Hoenzadriel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hoenzadriel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hoenzadriel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hoenzadriel. Uw werkgever in Hoenzadriel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hoenzadriel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hoenzadriel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hoenzadriel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hoenzadriel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hoenzadriel of met bevallingsverlof bent in Hoenzadriel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hoenzadriel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hoenzadriel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hoenzadriel
 • Als u in Hoenzadriel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hoenzadriel wilt opnemen;
 • Omdat u in Hoenzadriel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hoenzadriel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hoenzadriel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hoenzadriel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hoenzadriel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hoenzadriel. Uitzonderingen in Hoenzadriel;
 • Als uw werkgever in Hoenzadriel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hoenzadriel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hoenzadriel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hoenzadriel niet geschikt voor uw werk in Hoenzadriel of
 • u functioneert niet voldoende in Hoenzadriel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hoenzadriel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hoenzadriel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hoenzadriel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hoenzadriel verblijft, dan mag uw werkgever in Hoenzadriel u eveneens wel ontslaan.