Ontslag Hoensbroek

Uw werkgever in Hoensbroek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hoensbroek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hoensbroek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hoensbroek. Uw werkgever in Hoensbroek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hoensbroek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hoensbroek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hoensbroek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hoensbroek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hoensbroek of met bevallingsverlof bent in Hoensbroek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hoensbroek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hoensbroek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hoensbroek
 • Als u in Hoensbroek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hoensbroek wilt opnemen;
 • Omdat u in Hoensbroek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hoensbroek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hoensbroek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hoensbroek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hoensbroek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hoensbroek. Uitzonderingen in Hoensbroek;
 • Als uw werkgever in Hoensbroek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hoensbroek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hoensbroek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hoensbroek niet geschikt voor uw werk in Hoensbroek of
 • u functioneert niet voldoende in Hoensbroek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hoensbroek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hoensbroek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hoensbroek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hoensbroek verblijft, dan mag uw werkgever in Hoensbroek u eveneens wel ontslaan.