Ontslag Hoenkoop

Uw werkgever in Hoenkoop mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hoenkoop zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hoenkoop

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hoenkoop. Uw werkgever in Hoenkoop mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hoenkoop arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hoenkoop niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hoenkoop te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hoenkoop u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hoenkoop of met bevallingsverlof bent in Hoenkoop.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hoenkoop kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hoenkoop die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hoenkoop
 • Als u in Hoenkoop lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hoenkoop wilt opnemen;
 • Omdat u in Hoenkoop lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hoenkoop lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hoenkoop wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hoenkoop op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hoenkoop

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hoenkoop. Uitzonderingen in Hoenkoop;
 • Als uw werkgever in Hoenkoop bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hoenkoop aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hoenkoop gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hoenkoop niet geschikt voor uw werk in Hoenkoop of
 • u functioneert niet voldoende in Hoenkoop.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hoenkoop

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hoenkoop niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hoenkoop of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hoenkoop verblijft, dan mag uw werkgever in Hoenkoop u eveneens wel ontslaan.