Ontslag Hoenderloo

Uw werkgever in Hoenderloo mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hoenderloo zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hoenderloo

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hoenderloo. Uw werkgever in Hoenderloo mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hoenderloo arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hoenderloo niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hoenderloo te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hoenderloo u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hoenderloo of met bevallingsverlof bent in Hoenderloo.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hoenderloo kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hoenderloo die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hoenderloo
 • Als u in Hoenderloo lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hoenderloo wilt opnemen;
 • Omdat u in Hoenderloo lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hoenderloo lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hoenderloo wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hoenderloo op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hoenderloo

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hoenderloo. Uitzonderingen in Hoenderloo;
 • Als uw werkgever in Hoenderloo bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hoenderloo aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hoenderloo gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hoenderloo niet geschikt voor uw werk in Hoenderloo of
 • u functioneert niet voldoende in Hoenderloo.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hoenderloo

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hoenderloo niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hoenderloo of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hoenderloo verblijft, dan mag uw werkgever in Hoenderloo u eveneens wel ontslaan.