Ontslag Hoeksmeer

Uw werkgever in Hoeksmeer mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hoeksmeer zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hoeksmeer

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hoeksmeer. Uw werkgever in Hoeksmeer mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hoeksmeer arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hoeksmeer niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hoeksmeer te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hoeksmeer u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hoeksmeer of met bevallingsverlof bent in Hoeksmeer.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hoeksmeer kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hoeksmeer die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hoeksmeer
 • Als u in Hoeksmeer lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hoeksmeer wilt opnemen;
 • Omdat u in Hoeksmeer lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hoeksmeer lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hoeksmeer wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hoeksmeer op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hoeksmeer

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hoeksmeer. Uitzonderingen in Hoeksmeer;
 • Als uw werkgever in Hoeksmeer bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hoeksmeer aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hoeksmeer gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hoeksmeer niet geschikt voor uw werk in Hoeksmeer of
 • u functioneert niet voldoende in Hoeksmeer.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hoeksmeer

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hoeksmeer niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hoeksmeer of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hoeksmeer verblijft, dan mag uw werkgever in Hoeksmeer u eveneens wel ontslaan.