Ontslag Hoekens

Uw werkgever in Hoekens mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hoekens zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hoekens

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hoekens. Uw werkgever in Hoekens mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hoekens arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hoekens niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hoekens te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hoekens u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hoekens of met bevallingsverlof bent in Hoekens.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hoekens kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hoekens die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hoekens
 • Als u in Hoekens lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hoekens wilt opnemen;
 • Omdat u in Hoekens lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hoekens lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hoekens wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hoekens op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hoekens

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hoekens. Uitzonderingen in Hoekens;
 • Als uw werkgever in Hoekens bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hoekens aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hoekens gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hoekens niet geschikt voor uw werk in Hoekens of
 • u functioneert niet voldoende in Hoekens.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hoekens

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hoekens niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hoekens of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hoekens verblijft, dan mag uw werkgever in Hoekens u eveneens wel ontslaan.