Ontslag Hoekelum

Uw werkgever in Hoekelum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hoekelum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hoekelum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hoekelum. Uw werkgever in Hoekelum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hoekelum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hoekelum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hoekelum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hoekelum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hoekelum of met bevallingsverlof bent in Hoekelum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hoekelum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hoekelum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hoekelum
 • Als u in Hoekelum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hoekelum wilt opnemen;
 • Omdat u in Hoekelum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hoekelum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hoekelum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hoekelum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hoekelum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hoekelum. Uitzonderingen in Hoekelum;
 • Als uw werkgever in Hoekelum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hoekelum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hoekelum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hoekelum niet geschikt voor uw werk in Hoekelum of
 • u functioneert niet voldoende in Hoekelum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hoekelum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hoekelum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hoekelum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hoekelum verblijft, dan mag uw werkgever in Hoekelum u eveneens wel ontslaan.