Ontslag Hoekeinde

Uw werkgever in Hoekeinde mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hoekeinde zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hoekeinde

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hoekeinde. Uw werkgever in Hoekeinde mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hoekeinde arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hoekeinde niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hoekeinde te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hoekeinde u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hoekeinde of met bevallingsverlof bent in Hoekeinde.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hoekeinde kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hoekeinde die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hoekeinde
 • Als u in Hoekeinde lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hoekeinde wilt opnemen;
 • Omdat u in Hoekeinde lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hoekeinde lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hoekeinde wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hoekeinde op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hoekeinde

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hoekeinde. Uitzonderingen in Hoekeinde;
 • Als uw werkgever in Hoekeinde bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hoekeinde aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hoekeinde gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hoekeinde niet geschikt voor uw werk in Hoekeinde of
 • u functioneert niet voldoende in Hoekeinde.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hoekeinde

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hoekeinde niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hoekeinde of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hoekeinde verblijft, dan mag uw werkgever in Hoekeinde u eveneens wel ontslaan.