Ontslag Hoekdries

Uw werkgever in Hoekdries mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hoekdries zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hoekdries

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hoekdries. Uw werkgever in Hoekdries mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hoekdries arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hoekdries niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hoekdries te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hoekdries u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hoekdries of met bevallingsverlof bent in Hoekdries.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hoekdries kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hoekdries die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hoekdries
 • Als u in Hoekdries lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hoekdries wilt opnemen;
 • Omdat u in Hoekdries lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hoekdries lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hoekdries wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hoekdries op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hoekdries

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hoekdries. Uitzonderingen in Hoekdries;
 • Als uw werkgever in Hoekdries bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hoekdries aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hoekdries gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hoekdries niet geschikt voor uw werk in Hoekdries of
 • u functioneert niet voldoende in Hoekdries.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hoekdries

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hoekdries niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hoekdries of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hoekdries verblijft, dan mag uw werkgever in Hoekdries u eveneens wel ontslaan.