Ontslag Hoek van de dijk

Uw werkgever in Hoek van de dijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hoek van de dijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hoek van de dijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hoek van de dijk. Uw werkgever in Hoek van de dijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hoek van de dijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hoek van de dijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hoek van de dijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hoek van de dijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hoek van de dijk of met bevallingsverlof bent in Hoek van de dijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hoek van de dijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hoek van de dijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hoek van de dijk
 • Als u in Hoek van de dijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hoek van de dijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Hoek van de dijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hoek van de dijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hoek van de dijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hoek van de dijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hoek van de dijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hoek van de dijk. Uitzonderingen in Hoek van de dijk;
 • Als uw werkgever in Hoek van de dijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hoek van de dijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hoek van de dijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hoek van de dijk niet geschikt voor uw werk in Hoek van de dijk of
 • u functioneert niet voldoende in Hoek van de dijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hoek van de dijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hoek van de dijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hoek van de dijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hoek van de dijk verblijft, dan mag uw werkgever in Hoek van de dijk u eveneens wel ontslaan.