Ontslag 's-heerenhoek

Uw werkgever in 's-heerenhoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in 's-heerenhoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht 's-heerenhoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in 's-heerenhoek. Uw werkgever in 's-heerenhoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in 's-heerenhoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in 's-heerenhoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in 's-heerenhoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in 's-heerenhoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in 's-heerenhoek of met bevallingsverlof bent in 's-heerenhoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in 's-heerenhoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in 's-heerenhoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in 's-heerenhoek
 • Als u in 's-heerenhoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in 's-heerenhoek wilt opnemen;
 • Omdat u in 's-heerenhoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in 's-heerenhoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in 's-heerenhoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in 's-heerenhoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag 's-heerenhoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in 's-heerenhoek. Uitzonderingen in 's-heerenhoek;
 • Als uw werkgever in 's-heerenhoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in 's-heerenhoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in 's-heerenhoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in 's-heerenhoek niet geschikt voor uw werk in 's-heerenhoek of
 • u functioneert niet voldoende in 's-heerenhoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in 's-heerenhoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in 's-heerenhoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in 's-heerenhoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in 's-heerenhoek verblijft, dan mag uw werkgever in 's-heerenhoek u eveneens wel ontslaan.