Ontslag Hoefkens

Uw werkgever in Hoefkens mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hoefkens zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hoefkens

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hoefkens. Uw werkgever in Hoefkens mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hoefkens arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hoefkens niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hoefkens te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hoefkens u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hoefkens of met bevallingsverlof bent in Hoefkens.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hoefkens kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hoefkens die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hoefkens
 • Als u in Hoefkens lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hoefkens wilt opnemen;
 • Omdat u in Hoefkens lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hoefkens lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hoefkens wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hoefkens op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hoefkens

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hoefkens. Uitzonderingen in Hoefkens;
 • Als uw werkgever in Hoefkens bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hoefkens aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hoefkens gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hoefkens niet geschikt voor uw werk in Hoefkens of
 • u functioneert niet voldoende in Hoefkens.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hoefkens

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hoefkens niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hoefkens of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hoefkens verblijft, dan mag uw werkgever in Hoefkens u eveneens wel ontslaan.