Ontslag Hoef en haag

Uw werkgever in Hoef en haag mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hoef en haag zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hoef en haag

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hoef en haag. Uw werkgever in Hoef en haag mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hoef en haag arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hoef en haag niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hoef en haag te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hoef en haag u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hoef en haag of met bevallingsverlof bent in Hoef en haag.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hoef en haag kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hoef en haag die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hoef en haag
 • Als u in Hoef en haag lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hoef en haag wilt opnemen;
 • Omdat u in Hoef en haag lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hoef en haag lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hoef en haag wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hoef en haag op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hoef en haag

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hoef en haag. Uitzonderingen in Hoef en haag;
 • Als uw werkgever in Hoef en haag bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hoef en haag aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hoef en haag gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hoef en haag niet geschikt voor uw werk in Hoef en haag of
 • u functioneert niet voldoende in Hoef en haag.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hoef en haag

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hoef en haag niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hoef en haag of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hoef en haag verblijft, dan mag uw werkgever in Hoef en haag u eveneens wel ontslaan.