Ontslag Hoedekenskerke

Uw werkgever in Hoedekenskerke mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hoedekenskerke zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hoedekenskerke

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hoedekenskerke. Uw werkgever in Hoedekenskerke mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hoedekenskerke arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hoedekenskerke niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hoedekenskerke te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hoedekenskerke u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hoedekenskerke of met bevallingsverlof bent in Hoedekenskerke.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hoedekenskerke kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hoedekenskerke die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hoedekenskerke
 • Als u in Hoedekenskerke lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hoedekenskerke wilt opnemen;
 • Omdat u in Hoedekenskerke lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hoedekenskerke lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hoedekenskerke wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hoedekenskerke op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hoedekenskerke

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hoedekenskerke. Uitzonderingen in Hoedekenskerke;
 • Als uw werkgever in Hoedekenskerke bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hoedekenskerke aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hoedekenskerke gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hoedekenskerke niet geschikt voor uw werk in Hoedekenskerke of
 • u functioneert niet voldoende in Hoedekenskerke.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hoedekenskerke

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hoedekenskerke niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hoedekenskerke of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hoedekenskerke verblijft, dan mag uw werkgever in Hoedekenskerke u eveneens wel ontslaan.