Ontslag Hodenpijl

Uw werkgever in Hodenpijl mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hodenpijl zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hodenpijl

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hodenpijl. Uw werkgever in Hodenpijl mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hodenpijl arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hodenpijl niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hodenpijl te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hodenpijl u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hodenpijl of met bevallingsverlof bent in Hodenpijl.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hodenpijl kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hodenpijl die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hodenpijl
 • Als u in Hodenpijl lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hodenpijl wilt opnemen;
 • Omdat u in Hodenpijl lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hodenpijl lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hodenpijl wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hodenpijl op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hodenpijl

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hodenpijl. Uitzonderingen in Hodenpijl;
 • Als uw werkgever in Hodenpijl bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hodenpijl aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hodenpijl gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hodenpijl niet geschikt voor uw werk in Hodenpijl of
 • u functioneert niet voldoende in Hodenpijl.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hodenpijl

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hodenpijl niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hodenpijl of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hodenpijl verblijft, dan mag uw werkgever in Hodenpijl u eveneens wel ontslaan.