Ontslag Höchte

Uw werkgever in Höchte mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Höchte zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Höchte

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Höchte. Uw werkgever in Höchte mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Höchte arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Höchte niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Höchte te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Höchte u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Höchte of met bevallingsverlof bent in Höchte.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Höchte kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Höchte die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Höchte
 • Als u in Höchte lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Höchte wilt opnemen;
 • Omdat u in Höchte lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Höchte lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Höchte wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Höchte op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Höchte

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Höchte. Uitzonderingen in Höchte;
 • Als uw werkgever in Höchte bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Höchte aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Höchte gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Höchte niet geschikt voor uw werk in Höchte of
 • u functioneert niet voldoende in Höchte.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Höchte

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Höchte niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Höchte of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Höchte verblijft, dan mag uw werkgever in Höchte u eveneens wel ontslaan.