Ontslag Hobrede

Uw werkgever in Hobrede mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hobrede zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hobrede

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hobrede. Uw werkgever in Hobrede mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hobrede arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hobrede niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hobrede te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hobrede u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hobrede of met bevallingsverlof bent in Hobrede.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hobrede kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hobrede die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hobrede
 • Als u in Hobrede lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hobrede wilt opnemen;
 • Omdat u in Hobrede lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hobrede lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hobrede wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hobrede op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hobrede

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hobrede. Uitzonderingen in Hobrede;
 • Als uw werkgever in Hobrede bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hobrede aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hobrede gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hobrede niet geschikt voor uw werk in Hobrede of
 • u functioneert niet voldoende in Hobrede.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hobrede

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hobrede niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hobrede of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hobrede verblijft, dan mag uw werkgever in Hobrede u eveneens wel ontslaan.