Ontslag Hobbelrade

Uw werkgever in Hobbelrade mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hobbelrade zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hobbelrade

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hobbelrade. Uw werkgever in Hobbelrade mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hobbelrade arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hobbelrade niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hobbelrade te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hobbelrade u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hobbelrade of met bevallingsverlof bent in Hobbelrade.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hobbelrade kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hobbelrade die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hobbelrade
 • Als u in Hobbelrade lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hobbelrade wilt opnemen;
 • Omdat u in Hobbelrade lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hobbelrade lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hobbelrade wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hobbelrade op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hobbelrade

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hobbelrade. Uitzonderingen in Hobbelrade;
 • Als uw werkgever in Hobbelrade bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hobbelrade aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hobbelrade gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hobbelrade niet geschikt voor uw werk in Hobbelrade of
 • u functioneert niet voldoende in Hobbelrade.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hobbelrade

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hobbelrade niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hobbelrade of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hobbelrade verblijft, dan mag uw werkgever in Hobbelrade u eveneens wel ontslaan.