Ontslag Ho(o)gebiezen (?)

Uw werkgever in Ho(o)gebiezen (?) mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ho(o)gebiezen (?) zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ho(o)gebiezen (?)

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ho(o)gebiezen (?). Uw werkgever in Ho(o)gebiezen (?) mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ho(o)gebiezen (?) arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ho(o)gebiezen (?) niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ho(o)gebiezen (?) te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ho(o)gebiezen (?) u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ho(o)gebiezen (?) of met bevallingsverlof bent in Ho(o)gebiezen (?).
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ho(o)gebiezen (?) kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ho(o)gebiezen (?) die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ho(o)gebiezen (?)
 • Als u in Ho(o)gebiezen (?) lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ho(o)gebiezen (?) wilt opnemen;
 • Omdat u in Ho(o)gebiezen (?) lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ho(o)gebiezen (?) lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ho(o)gebiezen (?) wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ho(o)gebiezen (?) op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ho(o)gebiezen (?)

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ho(o)gebiezen (?). Uitzonderingen in Ho(o)gebiezen (?);
 • Als uw werkgever in Ho(o)gebiezen (?) bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ho(o)gebiezen (?) aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ho(o)gebiezen (?) gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ho(o)gebiezen (?) niet geschikt voor uw werk in Ho(o)gebiezen (?) of
 • u functioneert niet voldoende in Ho(o)gebiezen (?).
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ho(o)gebiezen (?)

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ho(o)gebiezen (?) niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ho(o)gebiezen (?) of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ho(o)gebiezen (?) verblijft, dan mag uw werkgever in Ho(o)gebiezen (?) u eveneens wel ontslaan.